Palliatieve zorg

Palliatieve zorg is zorg voor mensen en hun naasten met een ongeneeslijke en/of levensbedreigende ziekte. Denk hierbij aan kanker, COPD, hartfalen of dementie. Uw huisarts of behandelend specialist heeft hierover met u een gesprek gehad. De behandeling die u krijgt is niet meer gericht op genezing  maar op uw welzijn. Het gaat hierbij over een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven. De behandeling en de zorg in de palliatieve fase zijn vooral gericht op verminderen van uw klachten en ondersteuning bij problemen die zich in deze fase van uw leven (kunnen) voordoen. Daarbij is er aandacht voor lichamelijke, psychische, sociale en existentiële behoeftes.

Waarvoor kunt u ons benaderen?

  • Behoefte aan een oriënterend en adviserend huisbezoek over het levenseinde;
  • Ondersteuning in kwaliteit van leven en kwaliteit van sterven;
  • Begeleiding bij moeilijke beslissingen rondom het einde van het leven zoals euthanasie;
  • Wensen en behoeftes inventariseren;
  • Levensvragen

Aanvraag en kosten

Wilt u meer weten, over wat Icare voor u kan betekenen? Neem dan contact met ons op. Via "contact in de wijk" op deze pagina kunt u makkelijk contact leggen met het wijkteam bij u in de buurt. De kosten worden vergoed uit uw zorgverzekering en er geldt geen eigen risico voor.

Contact in de wijk

Het wijkteam is 24 uur per dag bereikbaar. Heeft u nog geen contact met Icare? Bel dan met 0900 88 33. Hieronder kunt u door te zoeken op plaatsnaam de contactgegevens van de Icare teams en locaties vinden.

Ongeldige invoer Veld mag niet leeg zijn