Specialistische verpleegkundige zorg

Steeds vaker kiezen mensen voor verpleging of verzorging in hun eigen, vertrouwde thuissituatie. Hierdoor kan een ziekenhuisopname worden verkort of voorkomen. Terugkeer naar de thuissituatie of thuis blijven wonen is vaak moeilijk als u complexe zorg nodig heeft.

Het specialistisch team bestaat uit verpleegkundigen die deskundig zijn op het gebied van specialistische en complexe zorg thuis. Samen met u en uw huisarts of behandelend specialist bekijken we de mogelijkheden voor specialistische verpleging. Wij bieden persoonlijke en professionele begeleiding en stemmen de zorg zoveel mogelijk af op uw persoonlijke situatie.

Het specialistisch team verleent hoog complexe zorg thuis. U kunt hierbij denken aan diverse vormen van infuustherapie, sondevoeding/intraveneuze voeding of dialyse. Een groot deel van het werk bestaat uit palliatieve zorg, bijvoorbeeld pijnbestrijding en sedatie. Deze kan op elk gewenst moment worden geboden, 24 uur per dag.

Benieuwd naar wat het werk precies inhoudt en hoe betekenisvol dat is? Bekijk dan het filmpje over Specialistische Zorg bij Icare. Of lees over "Mijn oncoloog stond er versteld van wat er door het specialistisch team allemaal thuis mogelijk is".

Kindzorg

Beertje met pleister op kop

Ook als een kind (ernstig) ziek is, is het extra belangrijk dat het zich prettig en veilig voelt. Deskundige verpleging en verzorging in de eigen thuis omgeving dragen daar zeker aan bij. Onze gespecialiseerde en ervaren verpleegkundigen kunnen de benodigde medische, technische en verpleegkundige handelingen verrichten, zoals het toedienen van medicatie en sondevoeding, pijnbestrijding en ondersteuning bij thuisbeademing.

Niet in alle gebieden waar Icare werkt kan kindzorg geleverd worden en ook niet alle zorg aan kinderen kan door Icare geboden worden. Soms is het belangrijk dat een kinderthuiszorg organisatie de zorg voor uw kind regelt. Als dit van toepassing is, zal de wijkverpleegkundige u doorverwijzen naar de kinderthuiszorg. Wanneer Icare aangeeft de zorg aan uw kind wel te kunnen bieden, komen er verpleegkundigen die speciaal opgeleid zijn om deze zorg te bieden en werken zij in nauw overleg met uw huisarts en specialist.

Aanvraag en kosten

Wilt u meer weten, over wat Icare voor u kan betekenen? Neem dan contact met ons op. Via "Contact" rechts op deze pagina, kunt u makkelijk een wijkteam bij u in de buurt vinden.

De zorg van het specialistische team wordt betaald vanuit de zorgverzekeringswet. Het ziekenhuis en/of de wijkverpleegkundige stelt de indicatie voor de nodige zorg. Er zijn geen kosten of eigen bijdrage verbonden aan de geleverde zorg.

Contact in de wijk

Het wijkteam is 24 uur per dag bereikbaar. Heeft u nog geen contact met Icare? Bel dan met 0900 88 33. Hieronder kunt u door te zoeken op plaatsnaam de contactgegevens van de Icare teams en locaties vinden.

Ongeldige invoer Veld mag niet leeg zijn