Menu

Blokzorg voor langere zorgmomenten

Als uw kind ernstig ziek is, wilt u natuurlijk de beste zorg voor uw kind.

De thuiszorg die het team van Kindzorg Icare levert, kan veel voor u en uw gezin betekenen. Door de zorg die wij leveren, kan uw kind thuis verblijven en wordt u zelf ook ontlast. Daarnaast kan het een geruststellend idee zijn als er een professionele zorgverlener in huis is. Wij hechten er veel belang aan dat u het vertrouwen heeft dat uw kind in goede handen is bij onze medewerkers. Het Team Kindzorg is ervaren en gespecialiseerd in kindzorg en biedt thuiszorg aan in blokken van minimaal 3 uur. 24uurszorg behoort ook tot de mogelijkheden.

Dit kan bijvoorbeeld zijn:

  • Beademingszorg
  • Tracheacanulezorg
  • Palliatieve / terminale zorg

Het team van Kindzorg Icare kijkt goed naar de gezinssituatie en hoe wij daar als thuiszorgorganisatie een rol in spelen. Wïj zullen daarom altijd met u in gesprek gaan over hoe u de zorg voor u ziet. Zo wordt duidelijk afgestemd wanneer de verpleging er wel is, maar ook heel duidelijk wanneer niet, zodat u met uw kind(eren) ook af en toe met uw gezin alleen kunt zijn, met de privacy die daarbij hoort.