Menu

Cliëntenraad

Bij Icare staat de klant centraal. Wij willen er zijn, als mensen ons nodig hebben en bijdragen aan hun kwaliteit van leven. Zoals in de visie van Icare staat beschreven, vinden wij liefde voor mensen, betrouwbaar zijn, mogelijkheden benutten en van betekenis zijn voor een ander enorm belangrijk. Het zijn onze kernwaarden. Ze geven weer waar wij met elkaar voor staan. Om beter te worden en te kunnen groeien, vindt Icare het noodzakelijk om te weten wat er speelt onder haar cliënten.
 

Medezeggenschap

Het bestaan van de Raad is een wettelijk recht, vastgelegd in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ). De bevoegdheden van de Cliëntenraad zijn vastgelegd in het reglement Cliëntenraad en gebaseerd op de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen. Op veel onderwerpen heeft de Cliëntenraad adviesrecht cq. instemmingsrecht.
 

Samenstelling

De Cliëntenraad is samengesteld uit cliënten en/of vertegenwoordigers van cliënten. De Cliëntenraad heeft regulier overleg met de managers woon/zorg. De Cliëntenraad heeft een vertegenwoordiger in de Regionale Cliëntenraad Icare (RCRI). Dit is een overkoepelend orgaan van alle cliëntenraden. De Cliëntenraad wordt ondersteund door een ambtelijk ondersteuner.
 

Vergaderen

De Cliëntenraad vergadert volgens een vast rooster. Op de agenda komen de lopende zaken aan de orde, specifieke onderwerpen en ingediende adviesaanvragen. De managers woon/zorg van de betreffende locaties nemen per toerbeurt deel aan het eerste vergaderonderdeel. Daarnaast worden medewerkers uitgenodigd om een toelichting te geven op hun werkzaamheden. In het tweede deel van de vergadering worden lopende zaken besproken die zijn ingediend, zonder de aanwezigheid van managers en staf van Icare.
 

Heeft u vragen, ideeën, ervaringen of wilt u ons helpen?

Neem dan contact op met de cliëntenraad van Dekelhem, De Herik en Boerderij, e-mail: dekelhemclientenraad@gmail.com