Menu

Beschermd wonen

Dekelhem biedt Beschermd Wonen. Dit is kleinschalige zorg in een huiselijke en veilige omgeving voor mensen die zorg en verpleging nodig hebben vanwege dementie. Iedere dag zijn er in Dekelhem verschillende activiteiten, zowel in de woning als in de Weem. In de gezamenlijke huiskamers bieden wij dagbesteding aan die past bij uw wensen en behoeften. Daarnaast kunt u activiteiten bezoeken in onze ontmoetingsruimte ‘de Weem’. U kunt individueel of in groepsverband meedoen met activiteiten.

Appartementen en huiskamer

U beschikt over een ruim appartement met een eigen badkamer en toilet. Het appartement is voorzien van een hang/legkast en een hooglaagbed. Met uw persoonlijke bezittingen kunt u uw kamer naar eigen smaak inrichten. Dekelhem heeft vijf woningen met ieder 6, 9 of 10 appartementen. Iedere woning heeft een gezamenlijke huiskamer met keuken. Deze heeft een gezellige en huiselijke sfeer. Hier kunt u meedoen aan activiteiten, samen koken en eten.

"Ik geniet van het bezoek van de kinderen
van de kinderopvang,
heel gezellig die kinderstemmetjes"

 

Zorg

In Dekelhem is er 24 uur per dag en 7 dagen per week professionele zorg aanwezig. Onze zorgprofessionals hebben veel ervaring met de verschillende vormen van dementie. Aan Dekelhem is een specialist ouderengeneeskunde verbonden, deze is eindverantwoordelijk voor de medische zorg in onze locatie. Voor een prettige daginvulling gaan wij uit van uw persoonlijke wensen en behoeften en wat er bij u past. De dagbestedingscoach begeleidt u hierbij.

Maaltijden

Bewegingsgerichte en belevingsgerichte zorg

In Dekelhem bieden wij u veel mogelijkheden om te bewegen. Het zorgteam overlegt met u wat u belangrijk en prettig vindt en wat u zelf kunt en wilt doen. Of het nu gaat om gymnastiek, of iets kleins als zelf in het koffiekopje roeren of samen de was opvouwen. In Dekelhem is een bewegingsagoog en muziekagoog en een dagbestedingscoach werkzaam, die een bijdrage kunnen leveren aan uw welzijn. Bewegen is van onschatbare waarde en verhoogt de kwaliteit van leven.