Menu

Het zorgteam staat voor u klaar

Zorg op maat

Uw wensen en behoeften leggen we vast in een zorgleefplan. Ook hobby's of activiteiten die u graag onderneemt, wat u zelf kunt en wat wij van u kunnen overnemen. Familie of naasten betrekken wij zoveel mogelijk bij de zorg. Wat waren zij gewend om te doen en wat willen zij blijven doen? We bespreken graag de wensen en mogelijkheden.

Specialist ouderengeneeskunde

Bewegen in De Herik

Bij Beschermd Wonen neemt de arts of specialist ouderengeneeskunde de taken van uw huisarts over en overlegt met u over de behandeling en ondersteuning die u nodig heeft. Bij Verzorgd Wonen blijft uw huisarts het eerste aanspreekpunt. U kunt ook hulp krijgen van andere behandelaren, zoals een psycholoog, fysiotherapeut, logopedist en maatschappelijk werker.

Beweging- en belevingsgerichte zorg

Geestelijke verzorging

Hebt u behoefte aan een gesprek over het geloof, rouwverwerking of andere levensbeschouwelijke zaken die u bezig houden? Dan kunt u terecht bij de geestelijke verzorger. De geestelijk verzorger van Icare is er voor alle bewoners, ongeacht of u gelovig bent of niet. Bij Icare zijn mensen van alle levensbeschouwelijke overtuigingen van harte welkom.