Menu

ANBI status

De stichting heeft de ANBI-status verkregen. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Het voordeel van deze ANBI-status is dat bijdragen aan de Stichting geheel of gedeeltelijk in aftrek kunnen worden gebracht op het belastbaar inkomen. Ook hoeft een stichting met ANBI-status geen erfbelasting of schenkbelasting te betalen over erfenissen en schenkingen die ze ontvangt.

IBAN nummer: NL57 RABO 0301 3950 04 
t.n.v. Stichting Vrienden van Kloosterakker
KVK-nummer: 54026199

Contactgegevens

Postadres:

Rondgang 7
9408 MC Assen

Telefoon voorzitter:

Zie pagina van het bestuur.