Menu

Missie en visie

Missie

Door het organiseren van acties en activiteiten kan deze stichting financiële ondersteuning bieden bij het realiseren van extra’s die het welbevinden en de leefomgeving van bewoners ten goede komen en waarvoor binnen het reguliere budget geen financiële ruimte is.
 

Visie
De stichting onderschrijft de visie van Icare:

  • Liefde voor mensen
  • Betrouwbaar
  • Steeds beter
  • Mogelijkheden benutten
  • Samen doen
  • Wij dragen bij aan uw kwaliteit van leven