Actief in de Gelderse Vallei

De gemeenten Barneveld, Ede, Ermelo, Nijkerk, Putten, Renkum, Renswoude, Scherpenzeel en Wageningen vormen samen het rayon Veluwe Zuid. De zorg wordt geboden door wijkteams.

Daarnaast is er een speciaal nachtzorgteam en een specialistisch team beschikbaar. De ongeplande verpleegkundige nachtzorg wordt geleverd vanuit een samenwerkingsverband met Opella, Vilente en Sante Partners.

Informatie over het beeld van de zorgvraag in deze regio, is te lezen in het rapport Gelderse Vallei Regiobeeld 2030.

In dit rayon zijn ook thuisbegeleiding teams. Deze teams bieden praktische ondersteuning en begeleiding om weer grip te krijgen op het leven van alledag. 
Je vindt alle teams via deze link > 

Samenwerking

Vanuit de visie op zorg is Icare heel actief met deelname in lokale netwerken. Om het beste voor de klant te kunnen bieden is samenwerking met anderen nodig. Hieronder vindt u een overzicht van onze samenwerkingspartners. 

De wijkteams van Icare werken veel samen met andere organisaties in de wijk of dorp. Hieronder organisaties waar wij mee samenwerken en samenwerkingsprojecten.

Accent praktijkonderwijs

Icare en Accent Nijkerk zijn een samenwerking aangegaan. Accent Nijkerk is benaderd door de aandachtsvelders Fysieke Belasting (AFB) van Icare om ruimte te bieden in het lokaal verzorging aan de training op het AFB-gebied voor het personeel.

Inloopcentrum Markt 17

Het inloopcentrum Markt 17 is een ontmoetings­plek in het centrum van Wageningen. Icare is een samenwerkingspartner in dit centrum.

Netwerk Palliatieve Zorg

Het Netwerk Palliatieve Zorg is een samenwerkingsverband van de verschillende zorgaanbieders die palliatieve zorg leveren in de regio Gelderse Vallei

Eerstelijnscentrum Beatrixpark Ede

Huisartsen, apotheek, fysiotherapeuten, verloskundigen, diëtisten, en Icare hebben elkaar gezocht en gevonden in een gezamenlijk streven naar verregaande samenwerking, kwaliteitsverhogende initiatieven en innovatie.

HdSZorg

Sinds 2010 maakt HdS Zorg deel uit van de Stichting Icare en per januari 2020 is dat geformaliseerd en Stichting HdS opgegaan in Stichting Icare. Door deze samenwerking kan de toekomst van HdS Zorg worden gegarandeerd en kunnen nieuwe diensten worden aangeboden en ontwikkeld, zoals de diensten van de Icare ledenvereniging en de diensten op het gebied van nachtzorg en het verpleegtechnisch team.

Netwerken Dementie

Dementie Gelderse Vallei
Dementie Gelderse Vallei geeft deskundig advies en praktische hulp. Zorgorganisaties Icare, Vilente, Opella, Bethanië, Maanderzand, Vérian, Thuiszorg Groot Gelre, SWO Ede, Pro Persona, Verburgt-Molhuysen Stichting, Alzheimer Nederland en Ziekenhuis Gelderse Vallei werken hier samen om zo goed mogelijk op elkaar afgestemde zorg te bieden aan mensen met dementie.
 
DementiePlus Noordwest Veluwe
In het Netwerk Dementie Noordwest Veluwe (Ermelo, Putten, Nijkerk) werken zorgorganisaties en gemeenten samen aan optimale dementiezorg.

Praktijk Fysiotherapie Manuele Therapie Putten

Praktijk Fysiotherapie Manuele Therapie Putten is een samenwerking aangegaan met thuiszorgorganisatie Icare. Het doel ervan is dat de fysiotherapeut snel wordt ingeschakeld bij problemen in de thuissituatie

Uitleen

Bij een van de Icare | Medipoint Thuisleenpunten of Icare | Medipoint winkels kunt u hulpmiddelen afhalen. Klik hier voor een locatie bij u in de buurt. Voor thuisbezorging, installatie en spoedbezorging kunt u contact opnemen met Icare Zorgcentrale, telefoon 0900 88 33.

Al onze uitleenpunten zijn bereikbaar onder één telefoonnummer: 088 10 20 100.

Contact in de wijk

Het wijkteam is 24 uur per dag bereikbaar. Heeft u nog geen contact met Icare? Bel dan met 0900 88 33. Hieronder kunt u door te zoeken op plaatsnaam de contactgegevens van de Icare teams en locaties vinden.

Ongeldige invoer Veld mag niet leeg zijn

Kruiswerk West-Veluwe (KWV)

Sinds 2010 zijn Icare Verpleging en Verzorging en Kruiswerk West-Veluwe samengegaan onder de naam Icare.