Doorgaan naar inhoud
Zoeken
Waar bent u naar op zoek?
Bekijk onze veelgestelde vragen.
Menu

Veluwe Flevoland

De gemeenten Barneveld, Dronten, Ede, Elburg, Ermelo, Harderwijk, Lelystad, Nijkerk, Nunspeet, Putten, Renkum, Renswoude, Scherpenzeel, Wageningen en Zeewolde vormen samen het rayon Veluwe Flevoland. In deze gemeenten bieden wijkgerichte teams zorg. Daarnaast zijn er speciale teams voor mensen met dementie, ongeplande nachtzorg en andere specialismen. De ongeplande verpleegkundige nachtzorg wordt geleverd vanuit een samenwerkingsverband met Opella, Vilente en Sante Partners.

Rayonmanager: Imka Jonker

Samenwerkingen in Veluwe

Informatie over het beeld van de zorgvraag in deze regio is te lezen in het rapport Gelderse Vallei Regiobeeld 2030.

Alzheimer Café
Het Alzheimer Café is een gezellige en informatieve bijeenkomst voor mensen met dementie en hun naasten. Een (praktijk)deskundige leidt een thema in. Bezoekers worden uitgenodigd om ervaringen te delen en vragen te stellen. 
Lees meer >

Oranjehof
In Elspeet werkt Icare samen met Oranjehof. Voor Icare is dat belangrijk omdat Oranjehof samenwerkt met een groot aantal vrijwilligers, waardoor een groot informeel netwerk ontstaat. Dat zorgt ervoor dat mensen in Elspeet langer thuis kunnen wonen.

Accent praktijkonderwijs
Icare organiseert regelmatig trainingen voor haar personeel van de afdeling Aandachtvelders Fysieke Belasting (AFB). Deze medewerkers volgen AFB-trainingen in een lokaal van Accent Nijkerk.

Inloopcentrum Markt 17
Het inloopcentrum Markt 17 is een ontmoetings­plek in het centrum van Wageningen. Icare is een samenwerkingspartner in dit centrum.
Lees meer >

GezondVeluwe
GezondVeluwe is in juni 2016 gestart met samenwerking rondom de zorg en ondersteuning voor ouderen in Noordwest-Veluwe en Zeewolde. Icare is daarbij een van de samenwerkingspartners.
Lees meer >

Netwerk Palliatieve Zorg
Het Netwerk Palliatieve Zorg is een samenwerkingsverband van de verschillende zorgaanbieders die palliatieve zorg leveren in de regio Gelderse Vallei

Eerstelijnscentrum Beatrixpark Ede
Huisartsen, apotheek, fysiotherapeuten, verloskundigen, diëtisten en Icare hebben elkaar gezocht en gevonden in een gezamenlijk streven naar verregaande samenwerking, kwaliteitsverbetering en innovatie.

HdS Zorg
HdS Zorg is een christelijke organisatie voor zorg, waar deskundige medewerkers garant staan voor betrouwbaarheid en kwaliteit. In de gemeente Barneveld biedt HdS Zorg professionele thuiszorg in de vorm van verpleging en verzorging en huishoudelijke zorg. HdS Zorg vindt u in de gehele gemeente Barneveld: Barneveld, Voorthuizen, Terschuur, Zwartebroek, Garderen, Stroe, Kootwijk, Kootwijkerbroek en De Glind.

Samenwerkingen in Flevoland

Samenwerking is nodig om u de beste zorg te bieden. De wijkteams van Icare werken daarom veel samen met organisaties in uw buurt. Lees hieronder welke organisaties dat zijn.

Alzheimer Café
Het Alzheimer Café is er voor iedereen die geconfronteerd wordt met of belangstelling heeft voor Alzheimer en dementie.
Lees meer >

Hospice Dronten
Stichting Hospice en Vrijwillig Terminale Zorg Thuis in Dronten ondersteunt mensen in hun laatste levensfase. Dat kan thuis of, als dat niet goed meer mogelijk is, in het hospice. De verpleegkundige zorg in het hospice wordt gegeven door een team van zorgorganisatie Icare.

MCC Flevoland
Zorgverleners en zorgbestuurders vinden elkaar in het MCC Flevoland: het platform voor afstemming van eerste- en tweedelijns gezondheidszorg.

Parkinson Café Lelystad
Het Parkinson Café Lelystad is een informeel trefpunt en een laagdrempelige gelegenheid voor mensen met de ziekte van Parkinson of een parkinsonisme, hun familieleden en mantelzorgers om deskundige informatie te ontvangen, ervaringen uit te wisselen en contacten te leggen met lotgenoten.
Lees meer >

Sociale wijkteam Lelystad
Iedere wijk heeft een ‘sociaal wijkteam’ met medewerkers van Welzijn Lelystad, MDF, Kwintes en Icare. Als bewoners een vraag of probleem hebben waar ze hulp bij nodig hebben, kunnen ze terecht bij het wijkteam.

Thuis in Zeewolde (TiZ)
De zorgpartijen Icare en Coloriet, Woonpalet, de politie en Wolderwelzijn vormen samen het platform Thuis In Zeewolde (TiZ). TiZ is een platform waarin informatie op beleidsniveau met elkaar wordt uitgewisseld en advies aan de gemeente wordt verstrekt.

Zorgpartners
Voor een zo compleet mogelijk zorgaanbod werkt Icare samen met andere partners in de wijk.
In onze regio werken we bijvoorbeeld samen met Welzijn Lelystad.

Netwerken rondom dementie  

Dementie Gelderse Vallei
Dementie Gelderse Vallei geeft deskundig advies en praktische hulp. Zorgorganisaties Icare, Vilente, Opella, Bethanië, Maanderzand, Vérian, Thuiszorg Groot Gelre, SWO Ede, Pro Persona, Verburgt-Molhuysen Stichting, Alzheimer Nederland en Ziekenhuis Gelderse Vallei werken hier samen om zo goed mogelijk op elkaar afgestemde zorg te bieden aan mensen met dementie.  
Lees meer >

Netwerk Dementie Noordwest Veluwe
In het Netwerk Dementie Noordwest Veluwe werken zorgorganisaties en gemeenten samen aan optimale dementiezorg.
Lees meer >

Praktijk Fysiotherapie Manuele Therapie Putten
Praktijk Fysiotherapie Manuele Therapie Putten is een samenwerking aangegaan met Icare. Het doel ervan is dat de fysiotherapeut snel wordt ingeschakeld bij problemen in de thuissituatie. 

Uitleen hulpmiddelen

Bij één van de Icare | Medipoint Thuisleenpunten of winkels kunt u hulpmiddelen afhalen. Al onze uitleenpunten zijn bereikbaar onder één telefoonnummer: 088 10 20 100.