Bijdragen aan maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is verweven in ons bestaansrecht, onze visie en ons dagelijks werk. Zonder uitputtend te zijn hierbij enkele voorbeelden.

Klantwaarde
Vanuit onze visie om meer betekenisvol te zijn voor anderen geven wij, samen met onze stakeholders en ketenpartners, consistent invulling aan de doorontwikkeling van excellente, passende en persoonsgerichte zorg. Hiermee krijgt cliëntenzorg binnen Icare een duurzaam karakter. Zo maken we meerjarige afspraken met zorgverzekeraars zoals Zilveren Kruis over preventie, samenwerking in de keten en uitkomstgericht werken. En analyseren we hoe we de samenwerking met ziekenhuizen kunnen verbeteren. Als lokale speler leveren we verder graag een een bijdrage aan het leefbaar houden van de omgeving in krimpgebieden. Verder hecht Icare grote waarde aan de constructieve relatie met de Icare Cliëntenraad en lokale clientenraden die letterlijk de stem van de klant vertegenwoordigen. De nieuwe Wmcz is aanleiding om in 2020 de huidige samenwerking verder vorm en inhoud te geven. Belangrijk onderdeel daarbij is de invulling van de concrete en met de cliëntenraden overeenkomen werkwijze van cliëntenparticipatie. 

Medewerkerswaarde
In relatie tot medewerkerswaarde zetten wij in op duurzaam goed en aantrekkelijk werkgeverschap, in lijn met het Magnet gedachtengoed, een bewezen concept voor het aantrekken van medewerkers en gericht op het bereiken van de beste outcomes voor klanten/bewoners. Belangrijk daarbij is het investeren in een lerende organisatie. Daarnaast besteden we aandacht aan zowel korte als lange termijn oplossingen op het gebied van vitaliteit en duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Ook geven wij medewerkers vanuit sociale participatie graag een kans op (het vergroten van hun) inzetbaarheid. Door het structureel tekort aan zorgpersoneel en daaruit voortvloeiend hoog verzuim neemt de werkdrukbeleving bij medewerkers steeds verder toe. Icare is gezegend met een OR die, ondanks de hoge werkdruk, tijd maakt voor zijn essentiële rol in het het vertegenwoordigen van collega’s. Om de urgentie op het onderwerp te benadrukken heeft de OR werkdrukbeleving als belangrijk speerpunt benoemd. Aanvullende OR speerpunten zijn: optimale medewerkerparticipatie, boeien en binden van medewerkers en het opheffen van eilandvorming binnen de organisatie. OR en Icare trekken hierin gezamenlijk op.

Financiële waarde
Samen met zorgverzekeraars werken we aan betaalbare, doelmatige zorg en investeren we in het voorkomen van zorg. Daarnaast leveren we door ketensamenwerking een bijdrage aan het brengen van de juiste zorg op de juiste plek. Onze vastgoedstrategie en facilitaire processen zijn gericht op duurzame investeringen in nieuwbouw, bijvoorbeeld t.a.v. beperken CO2 uitstoot, All Electric voorzieningen en zon/PV panelen voor het opwekken van stroom voor warmtepompen. Waar mogelijk wordt nieuwbouw energieneutraal uitgevoerd. Ook het ontwerp van gebouwen is steeds vaker duurzaam in de zin dat door een eenvoudige transitie een gebouw voor andere doelgroepen kan worden ingezet. Voor de bouw gebruikte materialen worden in Madaster (Thomas Rau) gezet, een paspoort voor materialen zodat bekend is welke materialen verwerkt zijn en wat de waarde is van deze materialen (ook op langere termijn). Ook sloop van oude panden vindt milieubewust plaats. Zo worden de afgevoerde materialen voor 90% recylcled.

Contact in de wijk

Het wijkteam is 24 uur per dag bereikbaar. Heeft u nog geen contact met Icare? Bel dan met 0900 88 33. Hieronder kunt u door te zoeken op plaatsnaam de contactgegevens van de Icare teams en locaties vinden.

Ongeldige invoer Veld mag niet leeg zijn