Doorgaan naar inhoud
Zoeken
Waar bent u naar op zoek?
Bekijk onze veelgestelde vragen.
Menu
Artikel gepubliceerd op 8 juni 2023

Regiobeeld en -plan Gelderse Vallei in de maak

In de Gelderse Vallei werken zeven gemeenten, diverse zorg en welzijnsorganisaties en zorgverzekeraar Menzis aan een regiobeeld en regioplan 2024-2027. In het plan, onderdeel van het Integraal Zorgakkoord, staat hoe deze partijen – waaronder Icare – samenwerken aan meer gezondheid en passende zorg voor de inwoners van de Gelderse Vallei. Afgelopen maandag was een eerste mijlpaal in dit traject: bestuurders en regiomanagers van de betrokken organisaties spraken met elkaar over de gezamenlijke ambities en regionale opgaven.

Bijvoorbeeld de verwachting dat in 2030, in de regio Gelderse Vallei, het aantal mensen met dementie toeneemt met maar liefst 50%. “We zien zoveel uitdagingen rondom ouder worden, die kunnen we als VVT alleen samen met anderen oplossen: met burgers, gemeenten, woningcorporaties, welzijn, ziekenhuizen en huisartsen”, zegt Gia Wallinga, directeur bij Icare.

Waar werken we precies aan?
In het Integraal Zorgakkoord (IZA) is elke regio gevraagd om in kaart te brengen wat de belangrijkste opgaven in de regio zijn en vervolgens samen uit te werken wat er nodig is om de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van zorg in de regio te borgen. Gelukkig beginnen we in de Gelderse Vallei niet op nul. De afgelopen jaren is er in de Gelderse Vallei gewerkt aan tal van samenwerkingsverbanden en projecten. Dat vormt de basis van onze samenwerking.

Voor de betrokken partijen in de Gelderse Vallei is de beweging van ziekte en zorg, naar gezondheid en gedrag essentieel om de transitie naar passende zorg en gezondheid te maken. Daarom wordt er in het regioplan ook een sterke link gelegd naar het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO). Het regioplan moet uiterlijk eind 2023 zijn opgeleverd.