Doorgaan naar inhoud
Zoeken
Waar bent u naar op zoek?
Bekijk onze veelgestelde vragen.
Menu
Artikel gepubliceerd op 7 september 2023

Anders werken in de zorg

De Drentse ouderenzorg gaat vol voor digitalisering

 

Ouder worden in de toekomst? Dat doen we SAMEN en ANDERS is het leidmotief van de 16 Drentse ouderenzorgorganisaties die de grote vraagstukken samen oppakken met inwoners, burgerinitiatieven, organisaties en lokale overheden in de regio. Het aantal ouderen verdubbelt de komende jaren en het aantal zorgmedewerkers neemt af waardoor stilzitten geen optie is. Eén van de oplossingen is de inzet van zorgtechnologie waarmee de levenskwaliteit van ouderen wordt verhoogd en de werkdruk van (zorg)professionals wordt verlaagd. Denk aan heupairbags, medicijndispensers, hulpmiddelen om steunkousen aan te trekken en de inzet van slim incontinentiemateriaal.

De 16 Drentse ouderenzorgorganisaties bundelen hierin hun krachten en sluiten aan bij het landelijke programma ‘Anders werken in de Zorg’, nadat 3 hiervan, te weten Noorderboog, Treant en Tangenborgh, al enthousiast hiermee waren gestart in ‘22. Dit met gebruikmaking financiële mogelijkheden en stimulans vanuit zorgkantoor Zilveren Kruis die verantwoordelijk is voor de WLZ-zorg in deze regio.

Doel van het landelijke programma ‘Anders Werken in de Zorg’ is het samen optrekken bij de invoering van zorgtechnologieën om zo de invoering ervan te versnellen. Er wordt geëxperimenteerd met inzet van verschillende zorgtechnologieën, ervaringen worden met elkaar gedeeld, onderzocht wat wel en niet werkt waarop alleen die zorgtechnologieën worden ingevoerd die snel voor toegevoegde waarde zorgen. Erwin Duits, bestuurder bij Noorderboog en voorzitter van Anders werken in de Zorg Drenthe: “Zorgtechnologie speelt een cruciale rol in het behoud en de verbetering van de kwaliteit van onze zorgverlening. Door als Drentse ouderenzorgorganisaties samen te werken en aan te sluiten bij dit programma, kunnen we van elkaar leren en op een efficiënte wijze nieuwe technologieën implementeren. Zo voorkomen we dat iedere organisatie op eigen initiatief hetzelfde wiel uitvindt.”

Acceptatie van zorgtechnologie
Het succesvol implementeren van zorgtechnologie is afhankelijk van de vaardigheid van medewerkers, cliënten en mantelzorgers. Daarom hebben de Drentse ouderenzorgorganisaties afgesproken dat elke organisatie een aanpak ontwikkelt om medewerkers, cliënten en mantelzorgers vaardig(er) te maken in het werken met zorgtechnologie. Jan de Goede, bestuurder van Tangenborgh en lid van het kernteam: “De inzet van zorgtechnologie bespaart tijd en neemt werk uit handen. Ook verhoogt het de kwaliteit van leven van ouderen. Toch zien we vaak nog een zekere angst hiervoor, zowel bij medewerkers als cliënten. Deze willen we wegnemen door volop in te zetten in het aanleren van vaardigheden, bijvoorbeeld door digicoaches in te zetten. Uiteraard leren we ook hierin weer van elkaar. Ook werken we samen met kennispartners als TZA, NHL Stenden, Hanzehogeschool en de Regiocampus.”

Zelfregie cliënten
Een ander aspect is dat de inzet van zorgtechnologie de zelfregie van cliënten bevordert. Gerben Krewinkel, bestuurder van Zorggroep Drenthe en lid kernteam: “Cliënten ervaren hierdoor ook meer vrijheid. Een mooi voorbeeld hiervan is het gebruik van de ‘medicijndispenser’. Hiermee wordt de cliënt rechtstreeks ondersteund bij de dagelijkse medicatiemomenten en wordt voorkomen dat iemand de medicijnen vergeet in te nemen, of te vroeg of te laat medicijnen inneemt. In dat geval krijgt de mantelzorger, familie of zorgprofessional een melding. Hiermee houdt de client zelfregie en worden zorgmomenten die alleen bestaan uit het geven van medicatie voorkomen en besparen medewerkers werk- en reistijd. De heupairbag is nog zo’n mooi voorbeeld. Cliënten durven weer te wandelen omdat de heupairbag bescherming biedt tijdens een val. Met het voorkomen van heupfracturen besparen we een hoop persoonlijk leed en zorgkosten (een heupfractuur vraagt gemiddeld zo’n 200 uur extra zorg). Hiermee zie je echt een vooruitgang in de kwaliteit van leven voor onze cliënten, daar doen we het uiteindelijk allemaal voor!”

Steeds langer thuis
Het aantal verpleeghuisplekken neemt de komende jaren niet toe terwijl het aantal ouderen sterk zal stijgen. Ouderen blijven zo lang mogelijk thuis wonen. Ook hierin speelt zorgtechnologie steeds meer een rol. Mariska Roeters, bestuurder van ZZWD en lid kernteam: “Digitale hulpmiddelen worden toenemend ingezet om verpleeghuiszorg thuis te kunnen geven, denk aan dagelijks beeldbelcontact, gezondheidsmonitoring op afstand of een specialist die op afstand middels een smart glass meekijkt. Zorgtechnologie kan deze beweging om veilig en zo lang mogelijk thuis te blijven wonen ondersteunen. Op het moment dat de burger toe is aan opname in een verpleeghuis is het gebruik van zorgtechnologie dan al meer gemeengoed. Binnen het programma ‘Anders Werken in de Zorg’ willen we de verbinding met de thuissituatie invulling gaan geven.’

Eerste stap inventarisatie bewezen technologieën
De eerste stap in deze samenwerking is het inventariseren van bewezen technologieën en die kennis en ervaringen met elkaar delen. Paulien van der Meulen, programmamanager in Drenthe: “Door samen op te trekken bij de invoering van zorgtechnologieën die bewezen hebben dat zij bijdragen aan tijdsbesparing, werkgemak en kwaliteit van leven kunnen we snellere stappen maken. We voorkomen daarmee dat we energie stoppen in zorgtechnologieën die geen toegevoegde waarde hebben. Ook leren van elkaar wat wel en niet goed werkt qua aanpak.”

Snelle groei landelijk programma
Het programma ‘Anders werken in de Zorg’ is in 2019 gestart op initiatief van tanteLouise, een ouderenzorgorganisatie uit Bergen op Zoom, waar Conny Helder destijds bestuurder was. Inmiddels is deze beweging doorontwikkeld naar een landelijk programma met meer dan 100 deelnemende organisaties in 9 regio’s. Het programma wordt ondersteund vanuit Actiz en het ministerie van VWS. Zie op www.anderswerkenindezorg.nl

Drentse Deelnemers Anders Werken in de Zorg: Noorderboog, Tangenborgh, Zorggroep Drenthe, Icare, Derkshoes, Accoladezorg, NNCZ, Westerkim, Treant, ZZWD, Interzorg, Verzorgd Wonen in Exloo, Lentis/Dignis, De Bremhoeve, Sanniek, Zorgzaak