Doorgaan naar inhoud
Zoeken
Waar bent u naar op zoek?
Bekijk onze veelgestelde vragen.
Menu
Artikel gepubliceerd op 27 maart 2023

Toekenning subsidie door ZonMw voor gezamenlijke aanpak zorgorganisaties

Met Advance Care Planning staan behandelwensen en -grenzen van patiënten centraal

Al jaren werken zorgorganisaties samen aan de afstemming van persoonlijke voorkeuren van patiënten voor behandeling en zorg. Door een subsidie kan deze aanpak nu breed in de Gelderse Vallei worden ingevoerd. Aangesloten zorgorganisaties willen een zelfde werkwijze ontwikkelen, waarbij de wensen en grenzen van patiënten centraal staan. Daarmee kunnen de samenwerkende organisaties nog beter zorg en behandeling op maat aanbieden.

Door de subsidie van ZonMw is het mogelijk om een zelfde aanpak in de regio verder te stimuleren. De tien betrokken zorgorganisaties dragen daarmee stuk voor stuk bij aan het gesprek over behandelwensen en -grenzen van patiënten. Weten wat voor de patiënt belangrijk is in het leven zorgt ervoor dat iedereen de juiste zorg op de juiste plek krijgt. Deze werkwijze heet Advance Care Planning (ACP) en is belangrijk voor iedereen, los van leeftijd, kwetsbaarheid of ziekte. Door hier op tijd het gesprek over aan te gaan, kan de zorg beter afgestemd worden op de wensen, waarden en behoeften van de patiënt.

“Bij Icare werken we vanuit Passende zorg al volop volgens ACP door proactief met onze klanten het gesprek te hebben over hun wensen en behoeften. Wat deze subsidie mogelijk maakt, is dat we de samenwerking in de hele keten makkelijker en efficienter maken. Bijvoorbeeld door rapportagesystemen op elkaar te laten aansluiten. En dat is grote winst voor onze klanten én onze zorgprofessionals”, vertelt Imka Jonker, rayonmanager bij Icare.

Vier lijnen
De al opgebouwde kennis en ervaring over dit onderwerp nemen de zorgorganisaties mee. Ze werken samen aan:

  • een gezamenlijke, brede aanpak voor het bespreken en vastleggen van behandelwensen
  • de scholing voor zorgprofessionals om deze gesprekken te kunnen voeren
  • de voorlichting aan inwoners en betrokken (zorg)professionals over het belang van tijdig bespreken van behandelwensen
  • de uitwisseling van wensen en grenzen van patiënten tussen zorgverleners

Ook worden, samen met UMC Utrecht, de effecten van deze regionale aanpak onderzocht.

De deelnemende organisaties aan dit project zijn: Huisartsen Gelderse Vallei, Icare, Opella, Coöperatie Menzis, Norschoten, Santé Partners, Vilente, Ziekenhuis Gelderse Vallei, Zinzia en Zorggroep Charim. Deze zorgorganisaties zijn aangesloten bij het netwerk Vallei Vitaal waarin samengewerkt wordt aan goede, toegankelijke en betaalbare zorg. Nu en in de toekomst.