Menu

Wonen in Altingerhof

Kamer en huiskamer

Afbeelding: Altingerhof_zithoek

De kamers in Altingerhof zijn geschikt voor ouderen met een vorm van dementie en lichamelijke aandoeningen.

U beschikt over een appartement met eigen badkamer. Het appartement is voorzien van een hang/legkast en een hooglaagbed. Met uw persoonlijke bezittingen kunt u uw kamer naar eigen smaak inrichten. In de gezamenlijke huiskamer kunt u samen eten, koffie drinken en er worden andere activiteiten georganiseerd. Bijvoorbeeld door een muziek- of bewegingsagoog. Wanneer u zich terug wilt trekken, dan kan dat natuurlijk altijd op uw eigen appartement.

"Het is een veilig en
geborgen gevoel dat de
verzorgende mij heel
snel kan helpen als het
nodig is"

Zorg

In Altingerhof is er 24 uur per dag en 7 dagen per week een verpleegkundige aanwezig. Onze zorgprofessionals hebben veel ervaring met de verschillende vormen van dementie en specifiek lichamelijke zorgbehoefte. Aan Altingerhof is een specialist ouderengeneeskunde verbonden, deze is eindverantwoordelijk voor de medische zorg van de bewoners. Voor een zinvolle daginvulling gaan wij uit van uw persoonlijke wensen en behoeften. De dagbestedingscoach ondersteunt u hierbij.