Menu

Trots op 10 nieuwe woonzorgbegeleiders in Dekelhem

nieuwe woonzorgbegeleiders Dekelhem

Woonzorgbegeleiders zijn al jaren een vast onderdeel van de zorgteams Beschermd wonen in Dekelhem. Omdat de zorgvraag van bewoners van Verzorgd wonen ook steeds complexer wordt, heeft Dekelhem ook binnen Verzorgd wonen woonzorgbegeleiders aangesteld. Zij hebben het afgelopen jaar de opleiding Gespecialiseerd Verzorgende Somatiek gevolgd aan het Drenthe College. 

Met al hun nieuwe kennis en vaardigheden, zijn bij uitstek deze woonzorgbegeleiders in staat om meer structuur in de organisatie van de zorg aan te brengen. Kennis die zij op hun beurt kunnen delen met hun collega’s. Een grote meerwaarde voor de kwaliteit van zorg voor de bewoners.

“Wij zijn heel erg trots op onze 10 nieuwe woonzorgbegeleiders binnen Dekelhem Verzorgd wonen!”, aldus woonzorgmanager Wim Sjoers. “Het is mooi om te ervaren hoe enthousiast en gemotiveerd deze medewerkers zich het afgelopen jaar hebben ingezet om de opleiding met goed gevolg af te ronden!”