Menu

Bewoners Kloosterakker beleven mooie momenten met Willeke Alberti

Optreden Willeke Alberti

Het was een fantastisch feest op dinsdag 26 november in het MFA in Kloosterveste. Behalve de bewoners van kleinschalige woonvoorziening Kloosterakker en hun familie waren ook eenzame ouderen in de wijk Kloosterveen uitgenodigd. Iedereen genoot van het optreden. Het persoonlijke contact met Willeke zorgde voor bijzondere momenten. De sfeer in de zaal zat er goed in en er werd volop meegezongen met de liedjes. Na afloop nam Willeke ruim de tijd voor een praatje en een foto. “Het was voor iedereen een geslaagde en gezellige middag”, vertelt dagbestedingscoach Annette Hovenkamp.

Het optreden werd mede mogelijk gemaakt door stichting Stila en Waardigheid en Trots.  Met Waardigheid en Trots stelt de overheid extra middelen ter beschikking voor een zinvolle dagbesteding. “We waren heel blij dat we hierdoor het optreden van Willeke konden organiseren”, zegt Annette. Als medewerker van Kloosterakker kent zij de interesse van de bewoners goed. “De muziek van Willeke is heel populair bij ons. We konden onze bewoners dan ook geen groter plezier doen. Doordat het MFA Kloosterveste hun ruimte beschikbaar stelden, konden we ook andere ouderen in onze wijk een mooie dag bezorgen. Voor hen willen wij natuurlijk ook graag van betekenis zijn.” 

Optreden Willeke Alberti
Optreden Willeke Alberti